Sdružení nezávislých kandidátů KAM21

Naši zastupitelé

1

Ing. Pavel Čermák

57 let, starosta, projektový manažer
Kamenice

2

Ing. Petr Valášek

56 let, ekonom
Struhařov

3

Ing. Tomáš Mojžíšek

47 let, geodet
Struhařov

4

Jiří Topinka

56 let, podnikatel v polygrafii
Těptín

5

Vladimír Hladík

43 let, umělecký kovář
Ládví

6

Eva Kršňáková

61 let, specialistka marketingu
Kamenice

7

Alena Mairichová

63 let, trenérka
Kamenice

8

Jan Prošek

47 let, technik
Těptín

9

Michaela Slámová

41 let, správce majetku
Ládví

10

Barbora Rosůlková

40 let, úřednice
Ládví

11

Matěj Bláha

22 let, student
Kamenice

12

Prof. MUDr. CSc. Pavel Haninec

64 let, lékař
Nová Hospoda

13

PharmDr. Štěpán Růžička

33 let, lékárník
Kamenice

14

MUDr. Lukáš Lörinc

43 let, anesteziolog
Kamenice

15

Filip Grohmann

42 let, filmový technik
Skuheř

VÁŽENÍ a milí sousedé

už dvakrát jste dali našemu sdružení KAM21 důvěru, aby spravovalo a zvelebovalo naši společnou obec Kamenici. Vždy jsme si této důvěry nesmírně vážili. Cítíme, že nás zavazuje k tomu, abychom dělali věci poctivě, promyšleně, důkladně a naplno.

Jako projektový manažer vycházím z toho, že vše začíná jasnou vizí. Základem je určit, kam chceme dojít a vytvořit plán, jak budeme svých cílů dosahovat. Kamenice díky KAM21 svůj dlouhodobý strategický plán má, a krok za krokem jej také realizuje.

Co je naším cílem? Aby Kamenice byla místem, kde se dobře žije a kvalita života šla každým rokem o kus výš. K tomu patří bezpečnost – ať už v podobě regulování dopravy, oprav silnic budování chodníků a přechodů, nebo v podobě zajištěného hospodaření s vodou a odpady a kvalitním zasíťováním. Klademe důraz i na kvalitní spojení s Prahou a okolními obcemi, zejména podporou MHD. Naším cílem je za několik let mít tramvajovou trať napojenou na nové metro D. Patří sem také ochrana a rozvoj zeleně, která vždy tvořila důležitou součást kultury Kamenice. Proto budujeme nové parky s cílem vytvořit kolem celé obce zelený „prstenec“, jenž ji bude obklopovat. Patří sem moderní technologie, které usnadňují život a komunikaci s úřady. Patří sem podpora sportovního a kulturního života pro dospělé i děti.

Za dobu, po kterou jsem starostou, jsem se já i kolegové mnoho naučil – ať už jde o prosazování záměrů obce v rámci kraje, o jednání s organizacemi jako je ROPID, nebo o schopnost získat pro obec prostředky z dotací. Všechny tyto zkušenosti jsou cenné a my všichni jsme připraveni je dál využívat ve prospěch Kamenice.

Věřím, že nám dáte svou důvěru i v letošních volbách. A slibuji, že tuto důvěru budeme po další čtyři roky naší prací vracet tak.

Váš
Pavel Čermák
Starosta Kamenice a lídr KAM21

priority a Program KAM21

Ilustrační fotografie

Doprava a bezpečnost

Naší prioritou je bezpečný pohyb po Kamenici. Důležité chodníky jsou z velké míry vybudované, další budou přibývat tempem dvou až tří ročně. K tomu budujeme i nezpevněné cesty pro pěší, které usnadňují pohyb krajinou.

Obecní silnice postupně opravujeme. Každý rok projdou opravou nejméně dvě.

U krajských silnic se povedlo prosadit řadu úprav, které zvyšují bezpečnost, včetně nových přechodů, radarů a vjezdových bran. Další jsou v již schváleném plánu rekonstrukce pro následující roky. Pomohou také nové inteligentní značky s měřením rychlosti.

Myslíme i na hromadnou dopravu. Proběhly úpravy zastávek i posílení frekvence spojů. Naší dlouhodobou vizí je ale kolejová doprava. Prosazujeme lepší spojení na vlak a hlavně chceme, aby po vybudování metra D vznikla tramvajová trať až do Kamenice. Ta by přinesla skutečně zásadní změnu do spojení naší obce s Prahou.

Infrastruktura

Rozšířili jsme kapacitu čistírny odpadních vod. Díky tomu bude Kamenice schopna pokrýt své potřeby nejen dnes, ale v desítkách dalších let, kdy nároky porostou.

Postupně se podařilo vybudovat kanalizační systém v téměř celé Kamenici, velkým novým úsekem byla např. kanalizace Všedobrovice-Štiřín. Naším cílem je pokrýt všechny lokality. Zbývá už jen osada Skuheř, kde se již připravuje projekt.

Rozšířili jsme síť míst, kam lze dávat tříděný odpad. Plánujeme řešení i pro ten netříděný. Chceme postavit obecní sběrný dvůr.

Staráme se i o údržbu a budování vodovodů. Zkompletována je síť mezi Novou Hospodou a Olešovicemi. Chceme dál pokračovat a vybudovat další vodovody.

Ilustrační fotografie

Zeleň a parky

Ze zanedbaného a nehostinného prostoru Nivy jsme vytvořili útulný park, kde si odpočinout dospělí i děti.

Plánujeme odbahnění a stavbu nové hráze rybníku ve Všedobrovicích.

Naším dlouhodobým cílem je postupně zútulňovat a kultivovat celé přírodní okolí Kamenice a vytvořit tak kolem obce zelený pás, jenž ji bude obklopovat.

ŠKOLY A ŠKOLKY

Rozšířili jsme kapacitu základní školy díky zvětšení o jedno patro. Škola má také nyní nové moderně vybavené třídy, opravenou a rozšířenou jídelnu či novou sportovní halu.

Pracujeme na výstavbě nové mateřské školy. Máme studii pro pozemek na Ládví-Kuklíku, jednáme ale také se Středočeským krajem o možnostech rozšíření stávající školky Kamenici-Olešnicích.

Už nyní je díky nové nájemní smlouvě k dispozici 25 míst navíc v mateřské škole v Kostelci u Křížků.

Ilustrační fotografie

SENIOŘI

Podporujeme volnočasové aktivity v rámci Klubu seniorů při KC Kamenice, včetně financí pro dvě pracovní smlouvy zaměstnankyň klubu.

Zavedli jsme stálou pozici sociální pracovnice, která pomáhá nejen seniorům v obtížných životních situacích.

Pro starší lidi, kteří si nemohou sami uvařit, zajišťuje obec obědy ze školní jídelny za zvýhodněnou cenu.

Podpořili jsme projekt výstavby bydlení pro seniory ve Struhařově a chystáme i projekt menších bytů v Truhlářské, které by mohly sloužit jako seniorské bydlení.

KULTURA A SPORT

Rekonstruujeme Kulturní centrum, aby z něj byl moderní a efektivně fungující prostor, který bude srdcem kamenického kulturního života od koncertů po svatby.

Získali jsme do majetku obce Ringhofferovu hrobku a postupně ji restaurujeme.

Vylepšujeme stávající sportovní hřiště a vymýšlíme nová.

Díky promyšlenému systému dotací podporujeme komunitní aktivity v oblasti kultury a sportu.

Plánujeme vybodovat multifunkční hřiště a atletickou dráhou.

Ilustrační fotografie

Naši zastupitelé 2018 – 2022

1

Ing. Pavel Čermák

53 let, starosta, projektový manažer
Kamenice

2

Ing. Petr Valášek

56 let, ekonom
Struhařov

3

Ing. Tomáš Mojžíšek

43 let, geodet
Struhařov

4

PharmDr. Štěpán Růžička

29 let, lékárník
Kamenice

5

Jiří Topinka

52 let, podnikatel v polygrafii
Těptín

6

Vladimír Hladík

39 let, umělecký kovář
Ládví

7

Eva Kršňáková

57 let, specialistka marketingu
Kamenice

8

MUDr. Lukáš Lörinc

39 let, anesteziolog
Kamenice

9

Alena Mairichová

59 let, trenérka
Kamenice

10

Jan Prošek

43 let, technik
Těptín

11

Jiří Topinka

52 let, podnikatel v polygrafii
Těptín

12

Jiří Topinka

52 let, podnikatel v polygrafii
Těptín