Kandidátní listina

pro volby do zastupitelstva obce Kamenice (PSČ 251 68)
konané ve dnech 23. – 24. září 2022

Sdružení nezávislých kandidátů

kam21-logo-ok
ČÍSLOTITULJMÉNOPŘÍJMENÍPOHLAVÍVĚKPOVOLÁNÍČÁST OBCEPOLITICKÁ STRANA
1. Ing.PavelČermákmuž57Starosta, projektový manažerKamenicebez politické příslušnosti
2. Ing.PetrValášekmuž56Místostarosta, ekonomStruhařovbez politické příslušnosti
3. Ing.TomášMojžíšekmuž43Místostarosta, geodetTěptínbez politické příslušnosti
4. JiříTopinkamuž56Radní, podnikatel v polygrafiiTěptínbez politické příslušnosti
5. Mgr.VladimírHladíkmuž39Umělecký kovářLádvíbez politické příslušnosti
6. EvaKršňákovážena57Marketingový specialistaKamenicebez politické příslušnosti
7. AlenaMairichovážena59Trenérka judaKamenicebez politické příslušnosti
8. JanProšekmuž43Technik v automobilovém průmyslu, dobrovolný hasičTěptínbez politické příslušnosti
9. MichaelaSlámovážena41Správce majetku, předsedkyně osadního výboru LádvíLádvíbez politické příslušnosti
10. BarboraRosůlkovážena40ÚředniceLádvíbez politické příslušnosti
11. MatějBláhamuž22Student právnické fakultyKamenicebez politické příslušnosti
12. Prof. MUDr. CSc.Pavel Haninecmuž64Lékař, neurochirurgNová Hospodabez politické příslušnosti
13. PharmDr. ŠtěpánRůžičkamuž29Radní, lekárníkKamenicebez politické příslušnosti
14. MUDr. LukášLörincmuž39Lékař, anesteziologKamenicebez politické příslušnosti
15. FilipGrohmannmuž42Filmový technikSkuheřbez politické příslušnosti

Ing. Pavel Čermák

Strategie obce

V čele Kamenice stojí už třetí volební období. Od začátku si dal za cíl, aby rozvoj naší obce probíhal podle strategie, která myslí na mnoho desítek let dopředu. Za jeho vedení jsme zásadně rozšířili a zmodernizovali základní školu, postavili novou část čistírny odpadních vod, vybudovali nový park, otevřeli cestu ke koupališti ve Všedobrovicích projektem odbahnění rybníka a projektem výstavby kanalizace v osadě, získali Ringhofferovu hrobku a začali pracovat na novém Ringhofferově náměstí. Pokračujeme v budování kanalizace a vodovodů, nových silnic a chodníků. Podle našeho starosty nelze opomíjet žádnou oblast života v Kamenici. Vedle obřích projektů u nás každý rok přibývají i menší, ale důležité prvky, jako jsou atrakce na dětských hřištích, úsporné veřejné osvětlení, lavičky a hnízda na tříděný odpad.

Ing. Petr Valášek

Ekonomika a investice

Místostarosta, ekonom a sportovec. Petr pracoval jako ekonomický náměstek ve stavebnictví, teď se naplno věnuje Kamenici z pozice prvního místostarosty pro ekonomiku. Poslední tři volební období je strážcem rozpočtů obce, v rámci nichž dohlíží na to, aby šlo co nejvíce peněz na investice, aby nám úspory neničila inflace, úvěry aby nepřekročily zdravou míru a Kamenice se rovnoměrně rozvíjela, ale aby se nezapomínalo ani na sport, životní prostředí a spolky. Nejraději se věnuje projektům, které zvelebují veřejný prostor, jako jsou parkové úpravy, sportoviště či dětská hřiště. Petr vede už víc než 20 let kamenický klub orientačních běžců, jímž za ty roky prošly stovky dětí a dnes má přes 200 členů.

Ing. Tomáš Mojžíšek

Pozemky a technická mapa

Druhý místostarosta a skaut. Pracuje jako geodet, v naší obci už 20 let pomáhá s řešením sousedských pozemkových sporů a zajišťuje směny a nákupy pozemků. Připravuje nejen jednotlivé geometrické plány, ale pracuje i na celkové technické mapě Kamenice. Ta poskytne kompletní obrázek o sítích a komunikacích v naší obci a bude k dispozici všem občanům. Využije ji každý, kdo plánuje stavbu rodinného domku a poslouží i při plánování rozvoje Kamenice. Tomáš by se do budoucna rád zabýval i zelenými projekty a dopravou.

Jiří Topinka

Doprava a bezpečnost

Podnikatel v polygrafii. Jako radní má na starosti bezpečnost, dopravu, ale i pohřebnictví. Poslední čtyři roky intenzivně vyjednával s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro Středočeský kraj, aby uspíšilo generální rekonstrukci silnice Pražská a Ringhofferova, ale také aby do nich zakomponovalo důležitá bezpečnostní vylepšení. Výsledkem je společný projekt kraje a naší obce, díky kterému budeme mít konečně nejen nový povrch krajské silnice, ale dojde k zásadnímu vylepšení všech křižovatek. Práce na silnici Pražská začnou příští rok.

Vladimír Hladík

Sport, památková péče, údržba

Práci našeho zastupitele a uměleckého kováře může vidět každý, kdo prošel branou kamenického hřbitova. Tu vykoval právě Vladimír a v příštím období se chce kromě jiného angažovat při restaurování Ringhofferovy hrobky, kterou se nám podařilo získat do majetku obce. Chceme z ní učinit místo historické paměti a hrdosti, ale také rozjímání a odpočinku. Vladimír také působil jako místopředseda SK Kamenice a stál u zrodu kamenického fotbalu jako samostatného oddílu. Sport, kultura a údržba obce jsou jeho hlavními zájmy.

Eva Kršňáková

Kulturní a společenské akce

Pracuje jako marketingová specialistka ve velkopopovickém pivovaru, kde mimo jiné organizuje kulturní a společenské akce. Svou zkušenost zúročuje u nás na obci při strategickém plánování nejen kulturních a společenských, ale i sportovních událostí, tak, aby na sebe dobře navazovaly, nepřekrývaly se a v průběhu celého roku nabízely občanům různorodý program. Od skautů, judistů, až po Pochod krajinou barona Ringhoffera, Den rodiny či Kamenické podzimní slavnosti. Eva pomáhá nejen s organizací obecních akcí, ale i s dotační podporou obce tam, kde je zapotřebí.

Alena Mairichová

Sport a veřejný prostor

Zakladatelka a vedoucí prvního soukromého judistického klubu v České republice. Její Judo Club Kyklop s dvacetiletou tradicí je v současnosti druhý největší ve Středočeském kraji. Trénuje v něm přes 250 dětí. Vedle sportu se Alena v Kamenici soustředí na volnočasové aktivity dětí i jejich rodičů. Ráda by v příštím volebním období dotáhla projekt sportovního areálu s venkovním kluzištěm a koupaliště či biotopu pro občany Kamenice. Zasazuje se o to, aby se Kamenice dál rozvíjela v moderní, vyváženou obec s větší nabídkou služeb a dotvořeným náměstím.

Jan Prošek

Dobrovolní hasiči

Vedle práce v automobilovém průmyslu si Jan najde vždy ještě čas a věnuje se obci i jako hasič. Už 10 let pomáhá chránit zdraví a majetek občanů, zároveň měl velký podíl na nákupu a přestavbě zánovní cisterny, která zásadně zvýšila efektivitu naší jednotky dobrovolných hasičů. Jako obyvatel Těptína důrazně prosazuje dobudování chodníku, který tuto osadu propojí s centrem. Zastává myšlenku rovnoměrného rozvoje všech osad Kamenice. Jeho motto: „Když můžu, tak pomůžu.“

Michaela Slámová

Veřejný majetek, komunikace

Správkyně majetku Zámku Štiřín a předsedkyně osadního výboru na Ládví. V pracovní době tedy zodpovídá za mnohasetmilionový majetek, ve volném čase pak organizuje akce pro obyvatele Kamenice, a hlavně jejich děti, které se hojně účastní indiánského léta, čarodějnic, bubnování a lampionových pochodů. Michaela se letos přidala na naši kandidátku a chce se zapojit nejen do práce na zvelebování Kamenice, ale také zlepšovat informovanost občanů a komunikaci mezi nimi a radnicí.

Barbora Rosůlková

Vzdělání a socioekonomický rozvoj

Zastupuje nově příchozí obyvatele Kamenice, kteří se u nás usadili a chtějí se podílet na chodu obce. Barbora pracuje ve vzdělávání jako tajemnice ředitele, předtím jako PR koordinátorka vysoké školy. Chce se u nás zaměřit na oblast vzdělávání, mimoškolních aktivit pro děti, a také socioekonomický rozvoj Kamenice.

Matěj Bláha

Mladí občané v politice

Student 4. ročníku právnické fakulty. Matěj zároveň pracuje jako asistent v advokátní kanceláři, kde se specializuje na trestní právo. Na tuto oblast se chce zaměřit i v budoucnu a rád by se stal soudcem. O politiku se zajímá od raného věku a vždy v ní cítil absenci mladých lidí. Na kandidátku KAM21 přichází s cílem přiblížit politiku právě mladé generaci.

Prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

Zdravotnictví

Profesor Haninec je dnes již legendární postava české chirurgie a zároveň přednosta Neurochirurgické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Sedm let byl proděkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. „Nerad se vzdávám. Je důležité snažit se za každou cenu problém vyřešit,“ řekl nedávno v rozhovoru pro časopis Týden. Jsme velmi rádi, že se pan profesor letos rozhodl přidat na naši kandidátku KAM21 a tím podpořit další rozvoj Kamenice.

PharmDr. Štěpán Růžička

Školství a sociální péče

Radní pro školství a volný čas dětí a mládeže a také pro sociální péči. Během jeho působení začaly být sociální služby dostupné i u nás v Kamenici. Lidé, kteří se ocitnou v nouzi nebo potřebují poradit se svou životní situací, už nemusí cestovat či volat do Říčan, ale stačí se obrátit na sociální pracovnici přímo u nás na úřadě. Štěpán bojuje za to, aby v Kamenici v blízké době vyrostl poblíž centra dům s pečovatelskou službou a také malá poliklinika.

MUDr. Lukáš Lörinc

Celkový rozvoj obce

Rodák a obyvatel Sídliště I. Pracuje jako anesteziolog v nemocnicích Benešov, Tábor a Podolí. V práci zastupitele však jeho profese nehraje roli. Lukáš vstoupil do komunální politiky jako kamenický patriot, který se zajímá o všechny oblasti života a snaží se přispívat k tomu, aby se naše obec rozvíjela ve prospěch všech skupin obyvatel.

Filip Grohmann

Film a řemeslo

Netflix, Walt Disney, HBO. I pro tyto obří produkce Filip pracuje, ať už se jedná o stavbu konstrukcí nebo speciální efekty. Podepsal se na dílech jako Captain America, A Small Light, World on Fire, Knightfall nebo Das Boot. Když zrovna netočí v Praze, znají Filipa jeho sousedé na Ládví jako šikovného tesaře, který dělá krovy nebo rovnou celou dřevostavbu.