Bez zbytečných proslovů jsme Vám na příkladu Traktorového dne ukázali, jak jsme schopni i v budoucnu pracovat. Akci jsme společně vymýšleli, zajistili personální obsazení prostřednictvím dobrovolníků KAM21, kteří se ujali zejména organizace zábavných soutěží, a to včetně zajištění podstatné části materiálního zabezpečení.

TRAKTOROVÝ DEN - Víme, co chceme, a jak toho dosáhnout
TRAKTOROVÝ DEN - Víme, co chceme, a jak toho dosáhnout
TRAKTOROVÝ DEN - Víme, co chceme, a jak toho dosáhnout
TRAKTOROVÝ DEN - Víme, co chceme, a jak toho dosáhnout

TRAKTOROVÝ DEN - Víme, co chceme, a jak toho dosáhnout

Na akci jste tak mohli poznat, jak pracují naši kandidáti KAM 21:
Pavel Čermák, Petr Valášek, Pavel Mejšner, Tomáš Mojžíšek, Pavel Zítko,
Nikola Krejčová, Gabriela Hejmová, Adam Jedlička, Markéta Kopecká, Hana Kudrnáčová,
Filip Grohmann, Honza Prošek, Pavel Matoušek, Andrea Bartoňová a Josef Fuchs.

Neradi bychom opomenuli poděkování Kulturnímu centru Kamenice, které celou akci koordinovalo a vzalo jí za svou. DĚKUJEME!!!

Nesmíme také zapomenout, že akci zajišťovali nejen kandidáti KAM21, ale i řada dobrovolníků z řad našich přátel a sousedů, bez kterých by se Traktorový den rovněž nemohl povést.

Všem za vydatnou pomoc děkujeme!

KAM21 - Ne každý leták je naším dílem
Zpět na články