KAM21 - slovo starosty

Dobrý den,

jmenuji se ing. Pavel Čermák a již osmým rokem vykonávám funkci starosty v Kamenici. Je to doba, za kterou se podařilo mnoho věcí změnit k lepšímu, realizovat investice za desítky milionů korun, získat pro obec ohromné dotace, změnit důležité obecní procesy, transformovat úřad pro nové úkoly. Přesto zůstala řada projektů a akcí, na které vedle těch velikých nedošla řada. Osobně považuji za velmi podstatné dokončovat i menší, často nevděčné nebo obtížné, ale důležité projekty. Současně mám na paměti nejdůležitější priority obce definované zastupiteli ve strategických dokumentech a plánech.

Mám zkušenosti s řízením obce, znám mnohé limity zákonů, procesů i lidí se kterými spolupracuji. Vím, na koho se obrátit při řešení obecních záležitostí. Intenzivně rozvíjím spolupráci s okolními obcemi. Pokud je to potřeba, neváhám věcně vystoupit i na půdě Krajského úřadu , ministerstvech nebo Parlamentu ČR a hájit zájmy Kamenice. Věřím, že mám dobré předpoklady proto, abych uspořádal obecní věci tak, aby pro mne vymezený čas byl maximálně využit ve prospěch obce.

Pro další období jsme jak s lidmi, kteří jsou v obecním životě viditelní již mnoho let, tak s lidmi, které možná tolik neznáte, ale kteří mají chuť nyní předvést své kvality, precizovali program, který chceme společně realizovat v dalším období.

Sdružení nezávislých kandidátů KAM21 představuje uskupení aktivních občanů obce Kamenice, kteří nejsou zavázání žádné politické straně a jejich motivací pro kandidaturu do zastupitelstva obce je zlepšení života komunity ve které žijí, kde vyrůstají jejich děti, kde tráví svůj volný čas, kde vlastní majetek a místa na kterém jim opravdu záleží.

KAM21 znamená Kamenice pro dvacáté první století.


Slovo starosty ve videuZpět na články