Pavel Čermák

„Najít správný směr, mezi opatrností a odvahou, je největší umění.“ Tomáš Baťa

Vedení obce není jen o snech a přáních, ale je to také o povinnostech a odpovědnosti. Za osm let, kdy se s kolegy podílím na řízení obce dobře vím, že kromě věcí, které mě baví je potřeba dělat to, co je potřebné a důležité. Obecní správa v dnešní době sebou přináší nutnost orientovat se a porozumět široké paletě oborů a následně v každém z nich vytvářet smysluplné strategie, které by byly co nejvíce v souladu s přáními a potřebami většiny z nás v Kamenici. Věřím, že jsem stále schopen v této úloze dobře obstát a naplnit očekávání těch, kteří mě v tomto úsilí podporují.

Za posledních osm let se obec posunula znatelně kupředu. Není to zásluha jednotlivce, ale byl jsem u toho a stál v první řadě. Sděluji své názory pravidelně na stránkách Zpravodaje z Kamenice, ale u na Facebooku a dalších sociálních sítích. Většina z vás si o mně mohla udělat obrázek.

Měl jsem výhodu, že jsem převzal vedení obce v době, kdy gigantické a velmi potřebné investice do nové budovy školy, vodovodu i kanalizace byly úspěšně hotové nebo téměř u konce. Množství menších projektů, které po kanalizaci následovaly, pak vyžadovalo zcela změnit strukturu úřadu, tak aby mohl plnit do té doby neobvykle širokou plejádu nejrůznějších úkolů. V rámci těchto změn vyrostl odbor správy majetku (obec spravuje majetek za více než 1,5 mld. Kč), který do té doby neexistoval a odbor investic, který realizuje investice v roční hodnotě mezi 60–100 mil. Kč v závislosti na úspěších při získávání dotací. Dříve zajišťoval vše jen starosta a externí firmy.

Nyní mám za to, že je obecní úřad připraven čelit dalším velikým výzvám, které přinese nadcházející období. Je však potřeba se nespokojit s dneškem a připravovat plány s horizontem delším než čtyři roky. To pokládám za svůj největší úkol a ambici.

Slovo leadera

Ing. Petr Valášek

„Přál bych si, aby všichni žily v Kamenici rádi“. Podpořím obnovu obecní infrastruktury, rekonstrukci sportovního centra dole v Kamenici. Již dlouho sním o tom, že centrum obce se stane místem, kde se budeme rádi potkávat, na které budeme hrdi a rádi sem budeme zvát přespolní, aby v příjemném prostředí trávili společně čas s námi. Musí to být místo denního setkávání, relaxace po práci, ale i místem, kde se budou moci konat pro nás významné kulturní nebo společenské akce pod širým nebem.

S tím, jak Kamenice roste, stávám se čím dál silnějším zastáncem znovu zřízení obecní policie. Čím dál častěji vidím příležitosti, kde by byla její funkce nezastupitelná.

Jsem profesí ekonom a v zastupitelstvu pracuji již mnoho let, přesto jsem neztratil sílu a ochotu i nadále nejen v ekonomických otázkách obci pomáhat.

Mým koníčkem je od mládí orientační běh. Kamenice se i díky mně může pyšnit úspěšným a velmi početným oddílem orientačního běhu, který jsme zde před dvaceti lety založili. Houževnatost, ale i nutnost naslouchat druhým, které si ze sportu přináším, jsou dobrými průvodci v obecních službách.

Zvykl jsem si, že bez dlouhodobého cíleného úsilí se nedá dosáhnout viditelných změn.

Chcete mě lépe poznat ? Tady je jedna z dalších možností:
https://www.youtube.com/watch?v=L37vVtAc7QQ

Ing. Tomáš Mojžíšek

Chtěl bych i nadále přispívat ke zkvalitnění komunitního života nejen ve Struhařově, ale v celé obci.

Vzhledem ke své profesi a znalostem jsem pak připraven aktivně pomáhat s problematikou majetkových otázek obce. Zajímá mě práce s lidmi, kteří vidí svět okolo sebe podobně jako já. Taková spolupráce je pak velikou radostí a pozitivní výsledky nejsou náhoda.

MUDr. Lukáš Lörinc

V Kamenici žiji od svého narození. Přirozeně vnímám určitý pocit sounáležitosti a záleží mi na tom, aby i nadále byla naše obec a její okolí příjemným místem pro spoluobčany.

Pevně věřím, že je nezbytné zachovávat specifický krajinný ráz, zlepšovat kvalitu služeb obyvatelstvu a zvyšovat úroveň bezpečnosti. Pak bude Kamenice i nadále moderní a rozvíjející se obcí se svým nezamněnitelným charakterem, nikoliv zcela uniformním předměstím Prahy.

gr. Vladimír Hladík

Narodil jsem se v roce 1983 v Praze, ale rodinu, kořeny a dnes i dílnu mám na Ládví. Celoživotně zastávám heslo „Všechno jde, když se chce“. Sport mě o tom přesvědčil. Dnes hraji za kamenici fotbal, ale ještě nedávno jsem zkoušel exotičtější sporty. Na mistrovství světa juniorů jsem vybojoval 5-6 místo v kulturistice. Zálibu v železe reprezentují i moje pozdější silové výsledky dřep 210 kg, bench 170 kg, trh 100 kg, přemístění 130 kg, mrtvý tah 240 kg. Zároveň se sportem jsem našel vášeň v kovařině, a proto jsem se nejprve v letech 1999–2002 vyučil na SOU uměleckořemeslná s.r.o. v Praze, v oboru umělecký kovář–zámečník a pak pokračoval v letech 2002–2004 SOU v nástavbovém studiu – Umělecké řemeslné práce – a ukončil ho maturitou. Už v průběhu studia jsem nabíral zkušenosti u akademického sochaře a kováře Jana Komárka.

Sport mě ale přivedl na vysokou školu Fakultu tělesné výchovy a sportu University Karlovy. Během studia v letech 2007, 2008 jsem dvakrát po sobě obsadil na Akademickém mistrovství ČR 1. místo v běhu na 4x100m. Zde jsem také pro sebe objevil nový sport a to boby, který se díky vysokým rychlostem až 145 km/hod a přetížení 5G smí závodně trénovat až od 18 let. Síla a rychlost mi pomohla uspět na nejprestižnějších závodech. V roce 2009 jsme na pozici pilota MSJ – obsadil 14. místo. Po škole pak přišly nejváženější výsledky na místě pilota bobů: 2010 OH - náhradník Vancouver 2010 2012 ME - 10. místo Altenberg 2012 WCH - 13. místo Lake Placid 2012 Závody v letním roztlačování - 1. místo (2bob) VI. Int. Bobanschubmeisterchaft Potsdam 2010 + několik stříbrných a bronzových

Po ukončení závodní kariery jsem se profesně postavil na vlastní nohy a v roce 2014 založil kovářskou firmu, která se neustále dynamicky rozvíjí. Zabýváme se především uměleckým kovářstvím a speciálními zámečnickými pracemi.

Sport i práce mi naučily, že nic není zadarmo a musím se zasloužit o výsledek, kterého chci dosáhnout. Čerstvě jsem se oženil a záleží mi na věcech, které se odehrávají okolo mne. Chci Kamenici takovou, o které se s kamarády a známými často bavíme. Je ale potřeba přiložit ruku k dílu a pomoci tam, kde mohu. Rozumím sportu, tak to bude moje první oblast, kde pomohu a předám své zkušenosti při obnově a rozšíření sportovního areálu. Chtěl bych také prozkoumat možnosti, kde může obec pomoci místním podnikatelům. Nakonec pokládám za důležité trvat na důsledném rozvoji obecní infrastruktury jako je vodovod, kanalizace, chodníky, silnice, internet apod.

Alena Mairichová

Chtěla bych svým působením přispět ke zlepšení sportovního a volno časového vyžití obyvatel v Kamenici. Abychom se mohli setkávat v příjemném a moderním prostředí a sportovat.

Kdo jsem
Jmenuji se Alena Mairichová, jsem zakladatelka JUDO CLUBU Kyklop v Kamenici, který funguje již 18 let. V současné době se věnuji vedení klubu a hlavně trenérství. V minulosti jsem delší dobu pracovala v zahraničí a později jsem podnikala v cestovním ruchu. V roce 1993 jsem se trvale přestěhovala do Kamenice, kde vyrostli i mí dva synové. Vždy jsem se chtěla věnovat hlavně trenérství a můj sen se v Kamenici splnil. Práce s dětmi mě velmi baví a jsem vlastně šťastný člověk, protože se mi práce stala koníčkem.

Co mě zajímá
Ve svém soukromém životě jsem hodně aktivní člověk, ráda se věnuji kromě juda dalším sportům /lyžování, kolo, brusle.../, cestuji, preferuji okolo sebe krásné a upravené prostředí, milé lidi, se kterými se často setkávám. Vzhledem k povaze mé práce, kontaktu s rodiči mých svěřenců, často slyším co lidi trápí a co by rádi změnili. Chtěla bych být takovým mostem mezi vedením obce a rodiči mých svěřenců.

Proč KAM 21
Myslím si, že lidem soustředěným okolo KAM 21, jde především o zlepšení života v obci, rozvoj obce a mají dobré nápady, jak vše uskutečnit.

Eva Kršňáková

Jmenuji se Eva Kršňáková a pracuji v Pivovaru Velké Popovice na úseku marketingu a služeb. V obci Kamenici se již několik let věnuji práci v komisi pro sport a kulturu. Sport mne provází celým životem, naučil mne mimo jiné rychle vstát po případném neúspěchu a zkoušet dojít k cíli novým způsobem. S mým jménem si mohou občané spojit například naučnou stezku „Krajinou barona Ringhoffera“, založení MAS Říčansko (obecně prospěšná společnost pro rozvoj regionu za Prahou) a další aktivity v rámci dobrovolnictví nebo dotačních projektů regionu. Ráda fotografuji a dokumentuji, zejména krajinu. Příroda, kterou respektuji, je pro mne velkou inspirací.

Proč?
Vstupem mezi volební kandidáty cítím, že mám možnost sdílet, posuzovat a řešit jednotlivé problémy. Vážím si lidí, kteří obecné a věčné stěžování, že něco nejde nebo nefunguje, zamění za čas, ve kterém se pokusí, byť i třeba v malém, udělat něco pro své okolí.

Cíl:
Ráda bych prosadila lepší propagaci obce a zaměřila se na čistotu a veřejnou zeleň. Podpořím veškerou snahu o rozvoj sportovního života všech generací spoluobčanů (venkovní fitness, sportovní areál, cyklostezky aj.). To vše s ohledem na každodenní bezpečnost obyvatel (lepší bezpečnostní prvky, osvětlené přechody, chodníky aj.)

PharmDr. Štěpán Růžička

Kamenice je pro mne symbolem spokojeného dětství, dospívání a života. Rád bych aktivně přispěl k tomu, aby to tak mohli vnímat i ostatní.

Kdo jsem Jmenuji se Štěpán Růžička a je mi 25 let. V Kamenici žiji od narození a jsem za to moc rád. Od svých patnácti let působím ve vedení skautského oddílu v Kamenici, ve kterém jsem poslední 4 roky zastával funkci vedoucího oddílu. Snad díky tomu mám v oblibě přírodu, práci s dětmi, ale i pořádání různých kurzů či seminářů pro dospělé. Vystudoval jsem farmaceutickou fakultu v Hradci Králové a oboru se aktivně a s chutí věnuji. Aktuálně pracuji jako lékárník v Benešově.

Co mě zajímá
Jsem ten typ člověka, kterého baví snad všechno. Kdybych měl ale přece jen vybrat, čemu se teď více věnuji, tak by to byly nejspíš: cyklistika, četba historických knih a jak už můj obor napovídá, vše co se týká lidského zdraví. Dále mám rád přírodu, low-cost cestování, chemii a hraní na kytaru.

Proč KAM21
V KAM21 jsou lidé, které osobně znám a věřím jejich schopnostem. Myslím, že se o naši obec hodně zajímají a dělají pro ni mnohé.

Cíle
1) V Kamenici a jejím okolí mi už dlouho chybí udržovaná vodní plocha určená ke koupání, která by byla použitelná po celou sezónu. Proto bych rád svou činností přispěl ke vzniku veřejného koupaliště. 2) Na skautských akcích je bezpečnost na prvním místě. Při práci s dětmi je tato zásada nezbytná a stejný přístup bych zastával i na obci. Vybudování dalších chodníků, zdokonalení veřejného osvětlení a řádné dopravní značení je pouze začátek. 3) Myslím, že je důležité, aby se nám tu hezky žilo a abychom byli spokojeni s tím, jak naše okolí vypadá. Hodlám se zaměřit na kamenické přírodní krásy a postupně revitalizovat naše četná malebná zákoutí. S tím souvisí také zamezení překotné výstavbě a umenšování zelených ploch.

Jan Prošek

Pracuji jako technik u automobilů, ale v obci mne i moji ženu znají jako dobrovolné hasiče.

Jsme připraveni bojovat s ohněm nebo živelnými katastrofami, ale se stejným nasazením se stavím k práci v zastupitelstvu. Mám rád zápal pro dobrou věc a k tomu schopné lidi, a v KAM21 jsem našel oboje! Umím přispět k lepšímu životu u nás v Kamenici.

Jiří Topinka

V tiskařském oboru pracuji přes dvacet let a není to klidná branže. Rád bych svým působením v zastupitelstvu Obce Kamenice přispěl svými nápady a činy k lepšímu, zdravějšímu, zelenějšímu, bezpečnějšímu, ale hlavně spokojenějšímu životu vás všech.

V Kamenici znám mnoho lidí a to nejen díky tomu že jsem více než před třiceti lety zkoušel i práci číšníka v tehdejší restauraci v kulturním domě. Dnes mi to pomáhá získávat informace o tom na čem je potřeba pracovat. Například tu ještě chybí vzájemné propojení a doplnění cyklostezek. KAM21 je podle mého mínění je parta správných lidí, kteří vědí, čeho chtějí dosáhnout, co zlepšit, jak naslouchat a dávají tomu maximum.

Filip Grohmann

Že se věnuji hlavně zlepšení života ve Skuhři, a že se zajímám o všechno co se Skuhře týká, je po čtyřech letech práce v osadním výboru a zastupitelstvu obce veřejným tajemstvím.

Poslední dobou pracuji na lokálních projektech, jako je oprava silnic nebo údržbě zeleně a přicházím do styku s mnoha místními lidmi. Tak jsem se naučil více naslouchat a vnímat potřeby i dalších osad Kamenice a jejich obyvatel. Mám často velmi konkrétní představu o tom, co je kde skutečně potřeba udělat a to díky vám.

David Meissner

Chci, aby se nezapomínalo na mladé lidi. Podpořím rozvoj sportovního areálu v obci a činnost spolků a klubů.

Jsem duší fotbalista, stojím v bráně a vidím kluky před sebou, jak bojují ze všech sil za nejlepší výsledek pro náš tým. Chci k tomuto úsilí také přispět na hřišti ale i v obci. Převzal jsem odpovědnost za fotbalový oddíl v Kamenici a nemyslím si, že to tím končí. Tak jak cestuji s fotbalem, ale i v rámci svého povolání geodeta, mám možnost poznat z blízka, jak to dělají jinde. Všímám si. To dobré bych chtěl přenést i k nám. Samo se nestane vůbec nic.

Ing. Václav Havlík

Krajina okolo staré benešovské se za pouhých 15 let změnila k nepoznání. Moje rodina je svázána s Těptínem přes 70 let. Kobercová satelitní zástavba bez ladu a skladu překryla obrovské plochy polí a luk, obce se zvětšily několikrát. Není mi to jedno, a to nejen proto, že jsem propadl zahradničení, Územní plán má v rukou zastupitelstvo. Přispěji k tomu, aby tato zástavba a přísun dalších obyvatel skončily. Půda a zeleň je nejcennější národní aktivum.

Pavel Matoušek

Kamenici a obzvlášť Těptín mám rád. Zajímá mě život v obci a snažím se aktivně o to, aby se Kamenice stala ještě lepším místem pro život nás a našich dětí. Práci pro rozvoji komunitního života věnuji mnoho času a mým nejviditelnějším počinem posledních let bylo založení Základní školy Těptín, která si našla již stabilní místo v systému vzdělávání místních dětí. Děti od malička vedeme k tomu, aby okolní příroda a životní prostředí byly pevně zakotveny na vrcholu jejich žebříčku hodnot.

Vytváříme prostor pro vzdělávání a výchovu dětí v přirozeném, respektujícím a bezpečném prostředí. Usilujeme o respektování jedinečnosti a zachování vnitřní svobody dítěte. Malý počet žáků ve třídě, vlídní učitelé, nově postavená školní budova se zahradou, častý pobyt dětí mimo školní budovu, začátek vyučování až od devíti hodin, používání inovativních výukových strategií a slovního hodnocení místo známek – tím vším dohromady utváříme zdravé, bezpečné a motivující prostředí.

Mám za to, že kvalitní vzdělání si zaslouží každé dítě a my musíme i na obci vytvářet podmínky k tomu, aby to bylo možné. Chci tomu napomoci.

Bc. Denisa Kutscherová

Ráda bych rozvíjela v Kamenici aktivity pro děti a mládež. Konkrétně bych rozšířila nabídku kulturního vyžití pro dospívající tak, aby tuto generaci bavila a rozvíjela. Nadále bych intenzivně pokračovala v rozvoji skautingu v naší obci.

Kdo jsem
Jsem studentkou posledního ročníku magisterského studia na Škoda Auto Vysoká škola, kde se také aktivně věnuji vytváření programu pro studenty. Organizuji zde různé vzdělávací, charitativní a odpočinkové akce. V rámci studia jsem měla také možnost vyjet na tři Erasmus pobyty do zahraničí a to jak studijní tak i pracovní. Do Kamenice se má rodina přestěhovala v roce 1996, takže jsem zde vyrostla a vše tu pro mě hodně znamená. Od malička také navštěvuji skautský kamenický oddíl, kde od 15 let působím jako vedoucí.

Co mě zajímá
Mezi mé záliby patří rozhodně cestování, ráda objevuji ve světě nová místa, kultury a rozdílné mentality. K mým zálibám patří i sport a ze všeho nejraději trávím čas v přírodě, především s přáteli. Trošku neobvyklá je u mě naopak záliba v autech a technických vymoženostech našeho moderního světa.

Proč KAM21
KAM21 je plný lidí, kteří mají ke Kamenici vztah a zároveň se vyznačují různorodostí zájmů a kompetencí. Jsem přesvědčena, že dokážou život v obci zlepšit a rozvíjet těmi správnými směry.

Cíle
Rozšířit nabídku kulturního využití pro děti a mládež. Zlepšit stav silnic na Nové Hospodě