KAM21 - volby 2018

Proč jít k obecním volbám

Obecní volby jsou jedním z momentů, kdy každý plnoletý obyvatel Kamenice může ovlivnit další směřování obce v budoucích čtyřech letech. Nejde jen o investice, ale i o správu majetku, rozvoj společenského života, školství, kultury, sportu, změny územního plánu a další důležité oblasti.

Zastupitelé budou mít zásadní vliv na určování priorit. Od zastupitelů se očekávají následující schopnosti a předpoklady – za prvé musí mít konkrétní vizi, sny a přání, které pokud možno odrážejí místní znalost a přání větší skupiny našich obyvatel. Za druhé musí mít schopnost rozlišovat mezi velmi důležitými a méně důležitými projekty, tak aby při rozhodování měli jasné priority a ty, aby byly jasné i pro veřejnost. A za třetí zastupitelé by měli mít představu o tom, jak zvolené prioritní projekty zrealizovat a zároveň by měli umět veřejnosti prokázat, že mají schopnost to, co slibují, realizovat.

Při každoročním sestavovaní rozpočtu zastupitelé rozhodují o tom, kam umístit více a kam méně peněz. I zde se prokáže, kdo myslí na celek, a kdo prosazuje úzce zaměřené zájmy.

U těch zastupitelů, kteří obhajují své posty, nyní nastává chvíle, kdy je možné jim vystavit účet – je známo, jak pro co, kdo kdy hlasoval, jaké návrhy kdy přednesl a jak s nimi uspěl. Tedy co se z jeho nápadů a návrhů podařilo přeměnit v realitu. Při návštěvách veřejných zasedání bylo možno posuzovat aktivitu jednotlivých aktérů a z toho si udělat představu o přínosu každého z nich.

U nových kandidátů je pak jediná možnost, vzít do úvahy jejich dosavadní profesní dráhu a posoudit, zda skupinu zastupitelů mohou obohatit svým vzděláním, know-how, aktivitou, angažovaností, schopnostmi správně argumentovat a formulovat své myšlenky, svými sociálními kontakty, které mohou často pomoci obci realizovat obtížné projekty apod.

Obvykle se noví zastupitelé nezjevují z čistého nebe. Ti, co chtějí aktivně pracovat v zastupitelstvu – vrcholném orgánu obce – pravděpodobně již pro Kamenici nejsou z veřejného života neznámi. Často je můžete potkat v různých komisích, výborech, sportovních oddílech, klubech, zájmových organizacích a podobě. Jindy píší do Zpravodaje, organizují akce pro své okolí, nejsou lhostejní k nešvarům, které mohou vidět okolo sebe. Vzácní jsou pak ti, kteří vstoupí do obecního života bez jakéhokoli předchozího angažmá v naší komunitě a uspějí. I takové však v Kamenici výjimečně nacházíme.

Kamenice roste, ale stále zde platí, že se mezi sebou hodně známe, a tak je snazší si udělat o kandidátech představu na základě přímé znalosti a nikoli zprostředkovaně jen na základě marketingových hesel před volbami jako je tomu ve větších obcích a městech.

Práce pro obec je náročná, je svázána s čím dále většími osobními omezeními a striktnějšími pravidly. Proto si vážím každého kandidáta, který svou kandidaturu myslí upřímně a není na kandidátce pouze do počtu a je připraven obci věnovat nemálo volného času. Je to práce na očích veřejnosti a je podrobena, na rozdíl od běžné podnikatelské sféry, velmi přísné veřejné kritice a komentářům. S tím budoucí zastupitelé počítají a rozhodli se uspět.

Vážení spoluobčané, voliči,

k dnešnímu dni máte nejspíš dostatek informací pro své rozhodnutí, máte představu o tom, kdo je kdo, a tak si svůj názor nenechávejte pro sebe. Nespoléhejte na názory ostatních, o kterých si myslíte, že to i za vás rozhodnou dobře. Nedopusťte, aby se z důvodu nezájmu voličů o své okolí Kamenice dostala na příští čtyři roky do stagnace nebo útlumu.

Žádám Vás, přijďte k volbám a svým hlasem projevte, alespoň jednou za čtyři roky, zájem o to, co se u nás v Kamenici děje. Vezměte s sebou rodinu, sousedy, známé. Přijďte ovlivnit to, co se tu v budoucnu má odehrát. Všichni kandidáti všech uskupení si to zaslouží a vy budete mít velmi dobrý pocit z toho, že jste posunuli výhybku tím, podle vás, správným směrem.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz
KAM21 znamená Kamenice pro dvacáté první století.Zpět na články